www.dena-asia.nl

BEZOEK ONZE WEB SHOP

VISIT OUR WEBSHOP

 

"Dena-Asia"
Pauvreweg 54
4879 NH ETTEN-LEUR
NETHERLANDS

Tel:
+31 76 5269250
Fax: +31 76 5019215
Mobil
C.J.Tempelaars
+31 653 489873
N.Mayor Tempelaars +31 620 390732
Email; info@dena-asia.nl


 

 

Geachte relatie,

 

 

Zoals uit publicaties van de overheid blijkt is er met betrekking tot voeding in 2006 in de EU wetgeving nog al wat gewijzigd. Een heel belangrijk onderdeel van de wijzigingen is dat de consument de leverancier direct aansprakelijk kan stellen voor het leveren van ondeugdelijke producten. U zult begrijpen dat deze aansprakelijkheid bij voeding voor u en voor ons als importeur/groothandel van Aziatische producten heel zwaar weegt.

Vanaf 1 januari 2006 kan de consument voor het minste of geringste de leverancier verantwoordelijk stellen voor het geleverde product. Alleen advocaten zitten op dit soort (Amerikaanse) toestanden te wachten.

 

DENA Asia is al jarenlang importeur van oa. rijst, dranken en fresh food producten uit meerdere Aziatische landen.

Vooruitlopend op de gewijzigde wetgeving heeft DENA Asia onlangs haar nieuwe vestiging in Etten Leur in gebruik genomen. Wij beschikken nu over de modernste apparatuur om de hoge kwaliteit van de aan u te leveren producten te waarborgen. 

In het kader van de nieuwe wetgeving is onze nieuwe vestiging gekeurd door de keuringsdienst van het Ministerie van Landbouw. Het verheugt ons u te kunnen meedelen dat het Ministerie haar goedkeuring aan ons heeft gegeven. In den vervolge mag en moet ons bedrijf het nummer E 509 van de voedingswarenwet voeren.

DENA Asia garandeert dat de aan u te leveren producten, zuiver en zo min mogelijk bacterién aanwezig zijn. De artikelen zijn voorzien van een ruime houdbaarheidsdatum. Onze inkoop geschiedt lokaal door eigen mensen. Het onafhankelijke keuringsinstituut HACCP keurt daarna de producten en geeft toestemming voor transport naar Europe. Daarbij worden alle vers producten via vliegtuig naar Nederland   verscheept.                                                                                                                                                                        

 

In combinatie met onze service is DENA Asia uw partner voor de vele Aziatische producten die wij in ons assortiment voeren. Wij leveren nagenoeg aan vele Thaise restaurants onze producten van topkwaliteit.                                                    

 

Is uw interesse gewekt en wenst u een win win relatie met DENA Asia ? Neem dan direct contact op met Kees Tempelaars, directeur van DENA Asia B.V. Hij zal u uitvoerig informeren over het assortiment en de mogelijkheden.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

                                                                                                                                                               Dena Asia                                                                                                                                                                       

 

Kees Tempelaars tel: 06-53489873
Dear Customer,

As was reported in recent governmental publications, there has been a few changes in European Union laws regarding food products in 2006.

One of the main changes is that the customer could hold the supplier responsible for supplying inferior products.

Understandably this liability bears a heavy burden on you the customer and us as importer and wholesale trader of food products.

As of the 1st of January 2006, the consumer (customer) can hold the supplier responsible for any minor infringement on the quality of the food product.

Only lawyers are waiting for this sort of (American) situation to arise.

Dena Asia is a longtime importer of various Asian products such as rice, beverages en fresh food products from different Asian countries.

In anticipation of the legislative changes, Dena Asia has recently established her operations in Etten Leur. We can now assure the quality of our products with the use of the most modern storage equipment. Our warehouse has been inspected and approved by the Ministry of Agriculture. As a result, we are obliged to operate under the E509 code of the gouverment food inspection

Dena Asia guarantees the quality of all delivered products to be free of germs and bacteria. The products are provided with ample sell-by dates. We purchase our stock ourselves. An extensive inspection is then conducted by the independent inspection department, HACCP, who in issues the approval for us to transport and supply the rest of Europe. All fresh products are delivered via air cargo directly to the Netherlands.

In tandem with our services, Dena Asia can also supply the various Asian products available in our stock. We supply many Thai restaurants with our top quality products.

If you are interested in this proposition, there is only a win-win situation with Dena Asia.

Please contact Kees Tempelaars, CEO of Dena Asia. He can tell you more about the various products and possibilities available. Kees can come over to see you, alternatively, you are also more than welcome to visit us at our office in Etten Leur.

You can also visit our website www.dena-asia.nl where you can have a glimpse of our products.

We look forward to meeting with you.

Sincerely yours,

Kees Tempelaars

Webshop


 


De romantic van deze photo,s doen directeur Kees Tempelaars denken aan zijn voorvaderen, toen hij 4 jaar oud was zat hij op de schoot van zijn opa te sturen op een soortgelijk sleepbootje op de maas in nederland. Ondertussen is zijn hart vol van dit soort omgevingen.Ook op het water kan men oergezellig dineren. Het is eigenlijk normaal dat Nederland en Thailand zich nauw verbonden voelen, dat ziet men reeds aan de vlag. Het zijn dezelfde kleurenDoor de geklimatiseerde opslag ruimte blijven de producten droog en optimaal van kwaliteit omdat
door koele opslagfaciliteiten, deze word zomer en winter constant op 17 graden gehouden, de bacterieen zo weinig mogelijk kans krijgen.

 

Voor meer informatie klikt u op onderstaande link

www.dena-asia.nl

Webshop